Sj du Toit

S.J du Toit

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Musiek

Ds. Stephanus Jacobus du Toit was een van die belangrikste figure in die vroeë stryd om die erkenning van Afrikaans.

Hy is in 1847 gebore op Daljosafat naby die Paarl in die Wes-Kaap en kry sy skoolopleiding aan die Paarlse Gimnasium-skool onder Arnoldus Pannevis. In 1874 word hy gelegimeer as leraar in die NG Kerk.

Dit was waar sy belangstelling in die Afrikaanse taal begin het. As leraard van die NG gemeente Paarl-Noord (die sogenaamde Toringkerk), het hy die Genootskap van Regte Afrikaners in 1875 gestig. Deur die G.R.A. het hy die koerantjie Di Patriot opgerig, die eerste Afrikaanse koerant, waarvan hy ook redakteur geword het.

Du Toit het gehelp om die Afrikanerbond in 1879 te stig, waarna hy in 1882 aangestel is as superintendent van onderwys in die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy het as sulks bedank in 1889 om terug te keer na die Kaap en sy belange by Di Patriot te hervat. Hy was redakteur van 1890 tot 1904, en het ook die kinderblad Ons Klyntji in 1896 begin en Ons Taal in 1907.

Du Toit was van die eerste mense wat 'n poging aangewend het om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Hy het baie boeke geskryf, onder meer drama, fiksie, geskiedenis en grammatika.

Vroeg in die dekade ná 1890 het hy bevriend geraak met Cecil John Rhodes, saam met wie hy na Rhodesië gereis het. Sy houding na die Jameson-inval het baie Afrikaners van hom vervreem, maar hy het nietemin sy ereplek as een van die grondleggers van die Afrikaanse taal behou. Hy is in 1911 oorlede.

bo-aan bladsy
Hoofblad / Web meester