Jopie Fourie

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Mense > Anglo Boere Oorlog Leiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Johannes (Jopie) Fourie is op 27 Augustus 1878 gebore in die Distrik Pretoria en sterf in 1914 voor 'n vuurpeloton.

Tydens die Jameson-inval het die sewentienjarige Jopie, saam met sy oom Japie, onder Kommandant Piet Roos gedien. Hulle was dan ook betrokke by die laaste harde skermutseling wat gelei het tot die opsteek van die wit vlag (na bewering 'n voorskoot) deur dr. Jameson se manne. Jopie word toe deur kommdt. Roos versoek om 'n brief op te stel en sommer ook belas om die brief aan die doktor te gaan oorhandig. Kort daarna het dr. Jameson oorgegee.

Jopie was 'n verkenner en rapportryer tydens die Tweede Vryheidsoorlog en is gewond en gevang tydens 'n skermutseling noord van Pretoria. Na dié oorlog bly hy betrokke by die Burgermag en sluit in 1914 aan by die sogenaamde 1914-Rebellie teen die toentertydse eerste minister, Louis Botha, se omstrede besluit om Duits-Suidwes-Afrika binne te val as deel van die oorlogspoging van Brittanje en haar bondgenote teen Duitsland.

Jopie Fourie is in die omgewing van Rustenburg gevange geneem op 16 Desember 1914, het voor 'n krygshof verskyn en is op 20 Desember tereggestel. Hy is die enigste deelnemer aan dié Rebellie wat op hierdie wyse die hoogste prys betaal het.

Die volgende aanhalings kom uit die boek: Jopie Fourie, 'n Lewenskets, deur J.M.De Wet, 1940:

"Ek kan nie insien waarom ons jong Afrikaners vir Engeland se eer moet veg nie. Wanneer ons die moord van Slagtersnek nagaan... en wanneer ek dink aan die 30,000 vroue en kinders wat vermoor is, sien ek nie waarom ek Engeland moet help om sy eer omhoog te hou nie."

"Ek weet dat die regering my as 'n rebel beskou en in my teleurgesteld is. Ook is ek teleurgestel in die regering wat ek gehelp op die been bring het en waarvoor ek my bloed opgeoffer het..."

"Wat ek gedoen het, het ek met oop oë en uit eie vrye oortuiging gedoen. Selfs is ek tot vandag toe nog oortuig dat God die onreg nie sal gedoë nie..."

"Ek kan nie vals wees nie! Nooit in my lewe het ek dit kon wees nie! En mag God my bewaar om nooit 'n valsaard te word nie! My dade het altyd my hart geopenbaar. Ek is nie van plan om die hof om genade te vra nie. Die genade van my Skepper wat my gelei het, is vir my genoeg..."

"Genade? Is dit nie opmerklik dat ek die seun moes wees wat met die witvlag na Jameson ingery het met sy oorgawe? Hy is gevang en vry gelaat, en daarna word hy sir Starr Jameson; maar ek moet sterwe, daartoe veroordeel deur my eie mense wat twaalf jaar gelede saam met my gestry het vir ons land en volk se vryheid."

"O, ek hoop tog hulle sal my nie in my gesig skiet nie," en terwyl hy sy hand op sy bors lê, laat hy hoor: "Hier is 'n groot Afrikanerhart, groot genoeg om al hul koeëls te ontvang."

"...so seker as ek u hier voor my sien, is ek oortuig dat die Here met sy dierbare bloed vir my sonde versoening gedoen het; en dat Hy nou kom om my by die hand te neem en deur die dal der skaduwee des doods weg te lei. Hy is mos hier by ons, ons kan Hom voel..."

Met vaste stem begin Josef Gesang 20:8 sing: "Als wy de doodsvallei betreën, Laat ons elke aardse vriend alleen..." Aan die end van die tweede versreël klink die order - die skote val en kommandant Josef Fourie stort neer.

http://af.wikipedia.org/wiki/Jopie_Fourie

Boer Revolt

The Maritz Rebellion or the Boer Revolt or the Five Shilling Rebellion or the Third Boer War, occurred in South Africa in 1914 at the start of World War I, in which men who supported the re-creation of the old Boer republics rose up against the government of the Union of South Africa because they did not want to side with the British against Germany so soon after they had had a long bloody war with the British. Many Boers had German ancestry and many members of the government were themselves former Boer military leaders who had fought with the Maritz rebels against the British in the Second Boer War, which had ended only twelve years earlier.

The rebellion was put down by Louis Botha and Jan Smuts, and the ringleaders received heavy fines and terms of imprisonment. A renowned Boer, Jopie Fourie, was executed for treason as he was in 1914 an officer in the Union Defence Force and was convicted as rebel for his refusal to take up arms with the British.

http://en.wikipedia.org/wiki/Boer

bo-aan bladsy
Hoofblad | Web meester