Anglo-Boere Oorlogleiers

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Mense >

Daar is 'n verskeidenheid van prominente en geskiedkundige figure in die Suid Afrikaanse geskiedenis. Hier volg 'n verkorte skets van sekere persone.

Indien u addisionele inligting het e-stuur asb aan webmeester tesame met bronverwysings, e-fotos (jpg, gif, art)

Christiaan De Wet

Genl CF Beyers

Genl JH De La Rey

De La Rey

Genl PJ Joubert

Jopie Fourie

Danie Theron

Louis Botha

Manie Maritz

Paul Kruger

 

 

President Steyn

 

Hoofblad