Geskiedenis bronnelys

Erkennings

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Erkennings

Die materiaal hierin vervat dek en omskryf die eiendom van die Boerevolk van Suid Afrika.

Uit die aard van die saak is daar honderde boeke oor dieselfde onderwerpe reeds gepubliseer, en ons verleen graag erkenning aan enige van daardie bronne.

Fotos en teks is saamgestel vanuit verskeie bronne met volle erkenning.

Indien daar enige erkennings kort laat ons asb weet en ons sal met graagte erkenning aan u of u organisasie of u publikasie verleen.

Ons poog om die bronne van alle inhoud na te gaan om dit korrek te hou maar neem geen verantwoordelikheid vir verkeerde inhoud nie.

Vir byvoegings, idees, fotos, ens. en regstellings kontak as die web meester.

Foto - Voortrekkermonument - kopiereg: KGH

Fotos: Life

www.wikipedia.com - This work is in the public domain in the United States because it was registered with the U.S. Copyrights Office or published before January 1, 1923.

Public domain works must be out of copyright in both the United States and in the source country of the work in order to be hosted on the Commons. If the work is not a U.S. work, the file must have an additional copyright tag indicating the copyright status in the source country.

http://af.wikipedia.org - This work of a South African author was first published in South Africa and is now in the public domain because its term of copyright has expired. According to the South African Copyright Act, films and photographs enter the public domain after fifty years counted from the beginning of the following calendar year after they were first published (or created, if unpublished).

http://www.sahistory.org.za/

http://nuwegeskiedenis.co.za/oor-nuwe-geskiedenis/

Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Geskiedenisonderrig (SAVGO)

Die Groot Afrikaanse Heldeboek, Pieter W Grobbelaar, Hierdie bekende kultuurhistorikus se heldeboek bevat al die gunstelingverhale oor onder andere bekende helde soos Racheltjie de Beer, Shaka, Dirkie Uys, Wolraad Woltemade en Klara Majola. Dit is ’n hele paar jaar dat Grobbelaar al skrywende met die mense van sy land die heldepad loop – al die mense van sy land, omdat hy met opset nie net die heldedade van sy volk beskryf nie. Hy het helde en heldedade op verskillende maniere benader: soms van buite, soms van binne, soms deur die oë van ’n buitestander.Grobbelaar is die outeur van meer as tweehonderd boeke. [ 2000 ISBN 1-919825-11-8 224 pp 246x172x23 mm Hardeband R99.95]

ALDRIDGE, B. 1973. The pictorial history of South Africa. Kaapstad: C. STRUIK (Pty.) Ltd.ALDRIDGE, B. 1973. The pictorial history of South Africa. Kaapstad: C. STRUIK (Pty.) Ltd.

BADENHORST, J.J. 1972. Maynier, Honoratus Christiaan David. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 466-470.) BADENHORST, J.J. 1972. Van Jaarsveld, Adriaan. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 806-809.) BERKOW, R. (hoofred.) 1992. The Merck Manual. Rahway, N.J.: Merck Research Laboratories. BANTJES, J.G. 1839. Journal der Ekspeditie van de uitgewekene Boeren, onder hunnen Hoofd-Kommandant Andreas Wilhelmus Jacobus Pretorius, (voormaals van Graaff-Reinet), tegen DIGANE, Koning der Zulus, in de maand(en) November en December 1838. ('n Los byvoegsel tot De Zuid-Afrikaan, Jan.-Feb. 1839. (In Preller, G.S. 1938. Voortrekkermense VI. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk.) BÖESEKEN, A.J. 1974a. Jan van Riebeeck en sy gesin. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers Beperk. BÖESEKEN, A.J. 1974b. Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 819-826.) BÖESEKEN, A.J. 1976. Van der Stel, Simon. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 852-856.) BOTHA, M.E. 1980. 1938: Fakkelloop vir die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument begin. (In M. Swart Voorsitter, Redaksiekomitee Afrikaanse Kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. p. 345.) BOUCHER, M. 1986. Die eeu van ontdekkingsreise. (In  Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 55-60.) BRADFORD, E. 1979. Drake, Sir Francis. (In Encyclopaedia Britannica (Macropaedia), 5:978-979.) BROOKES, E.H. en WEBB, C DE B. 1987. A history of Natal. Pietermaritzburg: University of Natal Press. BUYS, H. 1968. Treghardt, Carolus Johannes. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 835-837.) BUYS, M.H. 1977. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel III. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 773-774.) CAMP, S. 2001. Historic Pietermaritzburg. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter (Pty) Ltd. DANZIGER, C. 1978. The Huguenots. Kaapstad: Macdonald South Africa. d'ASSONVILLE, V.E. 2000. Bloedrivier. Weltevredenpark: Marnix. DE JONGH, P.S. 1981. Cilliers, Sarel Arnoldus. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel IV. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 86-89.) DU TOIT, A.G en STEENKAMP, L. c 1938. Bloedrivierse Eeufeesgedenkboek. Pietermaritzburg: Die Natalse Pers (Edm) Bpk. DE VILLIERS, A.J.D. 1968. Smit, Susanna Catharina. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 761-762.) DE VILLIERS, C.C. 1966. Geslagsregisters van die ou Kaapse families. Kaapstad: A.A. Balkema. DU BRUYN, J.T. 1986. Die Groot Trek. (In  Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 127-142.) EDGECOMBE, R. 1986 Die Mfecane of Difaqane. (In  Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 115-126.) FERREIRA, O.J.O. 1980. Ons vier Voortrekkermonumente. (In M. Swart Voorsitter, Redaksiekomitee Afrikaanse Kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. p. 336.) GILIOMEE, H. 2003. The Afrikaners, biography of a people. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers Bpk. HARMSEN, F. 1985. Looking at South African art. Pretoria: J.L. van Schaik. INEG. 1980. 1881: Dr E.G. Jansen gebore. (In M. Swart Voorsitter, Redaksiekomitee Afrikaanse Kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. p. 231.)

LE CORDEUR, B.A. 1986. Die besettings van die Kaap, 1795-1854. (In  Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 75-93.) LEIPOLDT, C. LOUIS. 1938. Die Groot Trek. Kaapstad: Nasionale Pers, Beperk. LIEBENBERG, B.J. 1972. Pretorius, Andries, Wilhelmus Jacobus. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 573-581.) LIEBENBERG, B.J. 1976. Ohrig, Georgius Gerardus. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 627-628.) LIEBENBERG, B.J. 1977. Andries Pretorius in Natal. Pretoria: Academica. LIEBENBERG-BARKHUIZEN, E. 2002. Die lewenstyl van die Voortrekkers. Pietermaritzburg: Voortrekker Museum. LITTLEFIELD, H.W. 1939. History of Europe 1599-1848. New York: Barnes & Noble Inc. MAYHEW, V. (red.) 1980. Illustrated guide to South Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited. MEINTJES, J. 1973. The Voortrekkers. London: Cassell & Company Ltd. MULLER, C.F.J. 1977. Landman, Karel Pieter. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel IV. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 705-708.) MULLER, C.F.J. 1978. Die Groot Trek in beeld. Kaapstad: Taflberg. MULLER, C.F.J. 1981. Uys, Petrus Lafras. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel III. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 508-510.) NASH, M.D. 1986. Die 1820-setlaars. (In  Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 94-101.) NOWELL, C.E. 1979. Colonialism. (In Encyclopaedia Britannica (Macropaedia), 4:879-890.) OBERHOLSTER, A.G. 1972. Retief, Pieter. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 601-605.) OBERHOLSTER, J.J. 1976. Potgieter, Andries Hendrik. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 664-671.) OPPERMAN, A.J.P. 1982. The Battle of Blood River. Roodepoort: CUM Books. PLOEGER, J. 1976. Treghardt, Louis. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 837-840.) PRELLER, Gustav, S. 1917. Piet Retief. Pretoria: J L van Schaik. PRELLER, Gustav, S. 1918. Voortrekkermense I. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. PRELLER, Gustav, S. 1922. Voortrekkermense III. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. PRELLER, Gustav, S. 1937. Daglemier in Suid-Afrika. Wallach's Bpk. PRELLER, Gustav, S. 1940. Andries Pretorius. Johannesburg: Suid-Afrikaanse Pers Beperk. PRETORIUS, E. 2002. Hulle was daar ... die Slag van Bloedrivier. Pretoria: Voortrekkermonument. SAUNDERS, C. 1992. 2de uitg. Illustrated history of South Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited. SCHEEPERS, J.J. 1938. Die volk se hulde. (In Die Huisgenoot, gedenkuitgawe 1938, p. 13.) SCHIRMER, P. 1980. The Concise Illustrated South African Encyclopaedia. Johannesburg: Central News Agency (Pty) Ltd. SMAIL, J.L. 1968. Monuments and trails of the Voortrekkers. Cape Town: Howard Timmins. SMAIL, J.L. 1979. From the land of the Zulu Kings. Durban: A.J. Pope. SPIES, F.J. DU T. 1968. Smit, Erasmus. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 760-761.) STEENKAMP, ANNA. 1843. Gedenkskrif. (In Preller, G.S. 1920. Voortrekkermense II. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk.) STEYN, N. 1976. Natalia, land van trane. Johannesburg: Perskor-Uitgewery. STOCKENSTRÖM, E. 1925. Lotgevalle van die Voortrekkers in Natal na Bloedrivier - 1838-1843. Bloemfontein: Nasionale Pers Beperk THOM, H.B. 1947. Die lewe van Gert Maritz. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. THOM, H.B. 1949. Die Geloftekerk. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. THOM, H.B. (red.) 1952. Journal of Jan van Riebeeck. Kaastad: A.A. Balkema. THOM, H.B. 1976. Maritz, Gerhardus Marthinus. 1968. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 532-535.) TROMP, A.H. 1976. Van Rensburg, Johannes Jacobus Janse. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 871-873.) TYLDEN, G. 1938. Die Voortrekker se roer. (In Die Huisgenoot, gedenkuitgawe 1938, p. 160-181.) VAN DER WALT, A.J.H., WIDD, J.A. & GEYER, A.L. s.a. Geskiedenis van Suid-Afrika. 2de uitg. Kaapstad: Nasou Beperk. VAN GASS, F.P. Herinneringe van Ferdinand Paulus van Gass. (In Preller, G.S. 1918. Voortrekkermense I. Kaapstad & Bloemfontein: De Nationale Pers. Bpkt.) VAN JAARSVELD, F.A. 1976. Van Van Riebeeck tot Vorster 1652-1974. 2de uitg. Johannesburg: Perskor-Uitgewery. VISAGIE, J.C. 1987 . De Lange, Jan Hendrik. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel V. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 192-194.)

WALTON, C. 1984. Reader's Digest Atlas of Southern Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited.

BADENHORST, J.J. 1972. Maynier, Honoratus Christiaan David. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 466-470.)

BADENHORST, J.J. 1972. Van Jaarsveld, Adriaan. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 806-809.)

BERKOW, R. (hoofred.) 1992. The Merck Manual. Rahway, N.J.: Merck Research Laboratories.

BÖESEKEN, A.J. 1974a. Jan van Riebeeck en sy gesin. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers Beperk.

BÖESEKEN, A.J. 1974b. Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 819-826.)

BÖESEKEN, A.J. 1976. Van der Stel, Simon. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 852-856.)

BOUCHER, M. 1986. Die eeu van ontdekkingsreise. (In Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 55-60.)

BRADFORD, E. 1979. Drake, Sir Francis. (In Encyclopaedia Britannica (Macropaedia), 5:978-979.)

BUYS, H. 1976. Treghardt, Carolus Johannes. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 835-837.)

DANZIGER, C. 1978. The Huguenots. Kaapstad: Macdonald South Africa.

DE JONGH, P.S. 1981. Cilliers, Sarel Arnoldus. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel IV. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 86-89.)

DE VILLIERS, C.C. 1966. Geslagsregisters van die ou Kaapse families. Kaapstad: A.A. Balkema.

DU BRUYN, J.T. 1986. Die Groot Trek. (In Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 127-142.)

EDGECOMBE, R. 1986 Die Mfecane of Difaqane. (In Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 115-126.)

GILIOMEE, H. 2003. The Afrikaners, biography of a people. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers Bpk.

HARMSEN, F. 1985. Looking at South African art. Pretoria: J.L. van Schaik.

LE CORDEUR, B.A. 1986. Die besettings van die Kaap, 1795-1854. (In Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 75-93.)

LEIPOLDT, C. LOUIS. 1938. Die Groot Trek. Kaapstad: Nasionale Pers, Beperk.

LIEBENBERG, B.J. 1972. Pretorius, Andries, Wilhelmus Jacobus. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 573-581.)

LIEBENBERG, B.J. 1976. Ohrig, Georgius Gerardus. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 627-628.)

LITTLEFIELD, H.W. 1939. History of Europe 1599-1848. New York: Barnes & Noble Inc.

MAYHEW, V. (red.) 1980. Illustrated guide to South Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited.

MEINTJES, J. 1973. The Voortrekkers. London: Cassell & Company Ltd.

MULLER, C.F.J. 1977. Landman, Karel Pieter. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel IV. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 705-708.)

MULLER, C.F.J. 1978. Die Groot Trek in beeld. Kaapstad: Taflberg.

MULLER, C.F.J. 1981. Uys, Petrus Lafras. (In C.J. Beyers hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel III. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 508-510.)

NASH, M.D. 1986. Die 1820-setlaars. (In Cameron, T. & Spies, S.B., reds. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 94-101.)

NOWELL, C.E. 1979. Colonialism. (In Encyclopaedia Britannica (Macropaedia), 4:879-890.)

OBERHOLSTER, A.G. 1972. Retief, Pieter. (In D.W. Krüger hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 601-605.)

OBERHOLSTER, J.J. 1976. Potgieter, Andries Hendrik. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 664-671.)

PLOEGER, J. 1976. Treghardt, Louis. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 837-840.)

PRELLER, Gustav, S. 1937. Daglemier in Suid-Afrika. Wallach's Bpk.

PRELLER, Gustav, S. 1940. Andries Pretorius. Johannesburg: Suid-Afrikaanse Pers Beperk.

SAUNDERS, C. 1992. 2de uitg. Illustrated history of South Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited.

SCHIRMER, P. 1980. The concise illustrated South African encyclopeadia. Johannesburg: Central News Agency (Pty) Ltd.

STEYN, N. 1976. Natalia, land van trane. Johannesburg: Perskor-Uitgewery.

THOM, H.B. (red.) 1952. Journal of Jan van Riebeeck. Kaastad: A.A. Balkema.

THOM, H.B. 1976. Maritz, Gerhardus Marthinus. 1976. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 532-535.)

TROMP, A.H. 1976. Van Rensburg, Johannes Jacobus Janse. (In W.J. de Kock hoofred. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel I. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk. p. 871-873.)

VAN DER WALT, A.J.H., WIDD, J.A. & GEYER, A.L. s.a. Geskiedenis van Suid-Afrika. 2de uitg. Kaapstad: Nasou Beperk.

VAN JAARSVELD, F.A. 1976. Van Van Riebeeck tot Vorster 1652-1974. 2de uitg. Johannesburg: Perskor-Uitgewery.

WALTON, C. 1984. Reader's Digest Atlas of Southern Africa. Kaapstad: The Reader's Digest Association South Africa (Pty.) Limited.

www.white-history.com/hwr56.htm

www.sariemarais.co.za

www.sahistory.org.za

www.boererepublieke.co.za

www.mieliestronk.co.za

Reader’s Digest. (1988). Illustrated History of South Africa: the real story, New York: Reader’s Digest Association. p. 114-120

Suid-Afrikaanse en Algemene Geskiedenis vir Senior Matriek, (Tweede Uitgawe) by BG Lindeque. Juta —1948– Pp 235, 239, 240, 249 – 258, 268 – 272.

Juta se Nuwe Geskiedenisleesboeke vir primêre Skole, Standerd IV by Alice Jenner. Juta. (Date of publication unknown) Pp 41, 42, 49 – 54.

Russia and the Anglo-Boer War 1899 – 1902 by Elisaveta Kandyba- Foxcroft. CUM Roodepoort. –1981– P 254.

Vir Volk en Vryheid by PF Bruwer. Oranjewerkers Promosies. –1988– Pp 346, 348, 407, 411 – 413, 416 – 455.

Die Laaste Veldslag by Franz Conradie. Daan Retief Publishers. —1981—Pp 62, 77, 78, 83, 123 – 126, 129 – 132.

Historical Geography of South Africa. Special edition for Standard III of South African Schools edited by F Handel Thompson. Henry Frowde, Oxford University Press, Hodder & Stoughton, Warwick Square EC. –1914– Pp 160, 165, 167 – 168.

Gewapende Protes by PG Hendriks. Oranjewerkers Promosies. –1988–Pp 8, 11, 12, 21, 24, 27, 29, 30, 46, 53 – 62, 94, 95.

Kroniek van die Kampkinders by HS van Blerk. Oranjewerkers Promosies. –1989– Pp 35 – 38, 49, 65 – 67, 70, 74, 75, 152.

From Van Riebeeck to Vorster 1652 – 1974. An Introduction to the History of the Republic of South Africa by FA van Jaarsveld.Perskor.—1975—Pp 197, 199, 202 – 205, 209, 217 – 220, 253.

Vyftig Gedigte van C Louis Leipoldt, ‘n keur deur WEG Louw. Tafelberg Publishers. (First edition 1946–Pp 19 – 23.

Gedigte by AG Visser (third print). JL van Schaik. –1928– Pp 57 -61.

bo-aan bladsy
Hoofblad